Verbinding op kwetsbare momenten
Een goed afscheid bij overlijden van een medewerker


Hoofd & Hart & Handen bij verlies van een collega

Ik luister, adviseer, organiseer en begeleid het proces in die ene cruciale week tussen het overlijdensbericht en de uitvaart. 

Ik schrijf teksten voor alle communicatiekanalen die ingezet worden.

Ik zorg voor ruimte om stil te staan bij het verlies van een collega. Letterlijk en figuurlijk.

Interne communicatie

Zorgvuldige kennisgeving binnen een bedrijf van het overlijden van een collega. Diensten: opzetten van een digitaal platform voor betuigen van medeleven, berichtgeving op intraweb, interne mailing, In Memoriam schrijven voor personeelsblad, inrichten gedenkplek, organiseren bijeenkomst, advies mbt uitvaart.

Externe communicatie    

Zorgvuldige externe communicatie bij het overlijden van een medewerker. Mogelijke diensten: contact met de nabestaanden, toespraak schrijven voor uitvaart, rouwadvertentie opstellen en publicatie regelen, externe mailing, berichtgeving aan stakeholders, In Memoriam schrijven en publiceren in relevante media.      

Herdenken & ritueelbegeleiding

Begeleiding bij het vormgeven van het verlies van een medewerker. Samen met directie en collega's de meest prettige, zinvolle en passende manier vinden om stil te staan bij het verlies van een medewerker. Denk aan: 

organiseren van een afscheids-/herdenkingsbijeenkomst, inrichten werk-gedenkplek, faciliteren aanwezigheid bij uitvaart, creëren herinneringsdocument of aandenken.