Verbinding op kwetsbare momenten
Een goed afscheid bij overlijden van een medewerker

Wat betekent nooit meer in uw bedrijf?


Een werknemer die overlijdt, laat een lege plek achter, hetzij zichtbaar, hetzij in de hoofden en harten van de anderenZelfs als iemand al langere tijd ziek was, en soms zelfs als iemand al met pensioen was. Er ontstaat een gat in het web van relaties binnen een bedrijf. 

Het verlies van een collega de aandacht geven die het verdient, dat is waar Nooitmeerinbedrijf voor staat. Niet alleen uit waardering voor de overledene, maar ook uit waardering voor de mensen die na dit afscheid 'gewoon' verder gaan met leven en werken. Collega's, werkrelaties, nabestaanden. Iedereen brengt heel wat uren van zijn leven door op het werk, geeft er zijn energie, denk- of spierkracht. Ontwikkelt er zich, heeft lol, deelt belevenissen met collega's. We zijn gewend om de mijlpalen samen te vieren, maar wat doet u als iemand overlijdt? Wie is de aangewezen persoon om dan naar voren te treden en alles in goede banen te leiden? En denkt u dat alles geregeld kan worden vanuit een protocol? Emoties -en hoe daarmee om te gaan- staan niet zwart op wit. Een overlijden is een unieke kans om de mens achter uw werknemer recht te doen. Om persoonlijke betrokkenheid een gezicht en een stem te geven. Om unieke woorden en gebaren te kiezen en zo verbinding te creëren of te versterken. 

 Afscheid als brug

Een goed afscheid is een brug tussen wat was en wat in het verschiet ligt. Een goed afscheid doet recht aan de overledene en zijn of haar nabestaanden. Een goed afscheid draagt bij aan het welzijn van medewerkers en aan de interne cohesie. Een goed afscheid legt een sterke basis voor de persoonlijke rouwverwerking voor wie dichtbij de overledene stond. Een goed afscheid doet goed, voor iedereen. 
Een goed afscheid kun je maar één keer vormgeven.